обсъждане ср

consideration

noun


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • обсъждане — същ. разискване, дебати, дискусия същ. разговор същ. събрание същ. съвещание, мнение, предложение …   Български синонимен речник

 • подлежащ на обсъждане — словосъч. нерешен, спорен …   Български синонимен речник

 • дебати — същ. прения, разискване, диспут, препирня, реплика, спор, обсъждане същ. полемика същ. дискусия същ. разговор …   Български синонимен речник

 • дискусия — същ. обсъждане, разглеждане, разискване същ. диспут, прения, дебати, полемика, препирня, пререкание, спор, противоречие, словесен двубой, словоборство същ. разговор …   Български синонимен речник

 • диспут — същ. дискусия, обсъждане, разглеждане, разискване същ. прения, дебати, полемика, препирня, пререкание, спор, противоречие, словесен двубой, словоборство …   Български синонимен речник

 • конференция — същ. събрание, съвещание, обсъждане същ. сказка, беседа …   Български синонимен речник

 • критика — същ. оценка, преценка, мнение, обсъждане, разбор, анализ, тълкуване същ. нападка, обвинение, порицание, хула същ. бележка, забележка, коментар …   Български синонимен речник

 • мнение — същ. схващане, убеждение, възглед, идея, разбиране, съждение, твърдение, мисъл, заключение, съвет, дума, глас същ. бележка, забележка, коментар, критика, преценка същ. гледище същ. изказване, оценка, присъда, решение същ. намерение, воля,… …   Български синонимен речник

 • нерешен — прил. неразрешим, неразгадаем, енигматичен, съмнителен прил. неразрешен, неопределен, неясен, смътен прил. висящ, неуреден, неустановен прил. подлежащ на обсъждане, спорен прил. проблематичен, несигурен прил. променлив, н …   Български синонимен речник

 • обмисляне — същ. обсъждане, размишление, промишление, промисляне, разсъждение, размисляне, обмяна на мисли, разглеждане, вземане в съображение, анализиране, съобразяване същ. разискване, коментиране, тълкуване, разбор същ. съвещание …   Български синонимен речник

 • предложение — същ. предлагане, оферта същ. проект, мисъл, идея, план същ. инициатива същ. покана същ. съвет, внушение същ. съвещание, обсъждане, разискване, мнение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.